Most Read

APLICATIONS

เศรษฐการไต้หวันย้ำ สหรัฐฯ จัดเก็บภาษีต้านการทุ่มตลาดสินค้า PET ไต้หวัน ไม่กระทบมาก

เมื่อค่ำวานนี้ (1 พ.ค. 61) กระทรวงพาณิชย์ สหรัฐฯ ได้ประกาศจัดเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดสินค้าที่ผลิตจากยางไม้หรือ PET ที่นำเข้าจากไต้หวัน และอีก 4 ประเทศ ซึ่งเป็นมาตรการตอบโต้ทางการค้าภายใต้นโยบายคุ้มครองทางการค้าของรัฐบาลสหรัฐฯ หลังจากที่ใช้มาตรการดังกล่าวกับสินค้าเหล็กและอะลูมิเนียมจากไต้หวัน ในช่วงก่อนหน้านี้

HOT NEWS