Most Read

APLICATIONS

ไต้หวันเร่งสปีดพลังงานสีเขียว บังคับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ 5400 แห่ง ต้องซื้อพลังงานไฟฟ้าสีเขียว

สภาบริหารไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ได้มีมติผ่านร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาพลังงานรีไซเคิล โดยจะบังคับให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ 5400 ราย ต้องซื้อพลังงานไฟฟ้าสีเขียวหรือพลังงานไฟฟ้ารีไซเคิล มิเช่นนั้นจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม โดยทั่วไปคาดว่า มีผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ทั่วไต้หวันที่ใช้ไฟฟ้า 800 กิโลวัตต์ขึ้นไป รวมกว่า 5400 ราย ซึ่งต้องปฏิบัติตามร่างแก้ไขกฎหมายฉบับนี้
video

Taiwan Beauty Part 3 (Thai)

HOT NEWS