Home Keywords Củng Minh Hâm

Keyword: Củng Minh Hâm

Củng Minh Hâm: ĐL đang xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các nước mục tiêu chín...

Bộ kinh tế liên tục 3 năm liền tổ chức diễn đàn đối tác chiến lược đầu tư liên quan về chính sách hướng nam mới, ngày 17/7, Diễn đàn đối tác chiến lược đầu tư ASEAN và Ấn Độ 2018 được diễn ra tại Đài Bắc, ngoài có sự tham gia của các quan chức và đại diện của Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam ra, Ấn Độ lần đầu tiên cử người đến dự.

Most Read