Củng Minh Hâm: ĐL đang xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các nước mục tiêu chính sách hướng nam mới

798
Thứ trưởng Bộ kinh tế Củng Minh Hâm

Bộ kinh tế liên tục 3 năm liền tổ chức diễn đàn đối tác chiến lược đầu tư liên quan về chính sách hướng nam mới, ngày 17/7, Diễn đàn đối tác chiến lược đầu tư ASEAN và Ấn Độ 2018 được diễn ra tại Đài Bắc, ngoài có sự tham gia của các quan chức và đại diện của Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam ra, Ấn Độ lần đầu tiên cử người đến dự.

Phát biểu tại hội nghị, thứ trưởng Bộ kinh tế Đài Loan Củng Minh Hâm nhấn mạnh, Đài Loan trông mong cùng với các nước mục tiêu chính sách hướng nam mới xây dựng mô thức hợp tác mới cả đôi bên cùng có lợi. Củng Minh Hâm cho biết, năm 2017, các doanh nhân Đài Loan đầu tư tại 18 nước mục tiêu của chính sách hướng nam mới tăng mạnh so với năm 2016, nhìn từ số liệu đầu tư cho thấy, Đài Loan đang xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các nước này.

Củng Minh Hâm nói : Từ tháng 1-5 năm nay, doanh nhân Đài Loan đầu tư tại các nước Indonesia, Philippines, Việt Nam, Miến Điện và Ấn Độ tăng trưởng mạnh so với năm ngoái, điều này cho thấy, trước sự hướng dẫn của chính sách hướng nam mới, Đài Loan đang cùng với các nước mục tiêu chính sách hướng nam mới xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ.

Củng Minh Hâm cũng nhắc đến, Bộ kinh tế luôn hỗ trợ doanh nhân Đài Loan tìm tòi cơ hội thị trường và sự hợp tác với các nước mục tiêu của chính sách hướng nam mới, chẳng hạn như lập đoàn xúc tiến hợp tác đầu tư, thành lập đơn vị tư vấn đầu tư tại 6 nước mục tiêu của chính sách hướng nam mới. Củng Minh Hâm cho hay, trong mặt hợp tác công nghiệp, Đài Loan và các nước chủ yếu của khối ASEAN và Ấn Độ đã tổ chức rất nhiều diễn đàn thượng đỉnh hợp tác công nghiệp, qua đó hợp tác, đối thoại, cung cấp mối quan hệ đối tác của vai trò chuỗi cung ứng.

Lệ Phương