การจัดงาน Sourcing Taiwan 2018 ไต้หวันคาดหวัง กระชับสัมพันธ์แนบแน่นกับประเทศเอเชียใต้

645

งานจัดซื้อไต้หวันและพันธมิตรมุ่งใต้ใหม่ไต้หวัน Sourcing Taiwan 2018 in Taipei & New Southbound Partners’ Marketing Event ไต้หวันคาดหวัง กระชับสัมพันธ์แนบแน่นกับประเทศเอเชียใต้

รองประธานาธิบดีเฉินเจี้ยนเหริน หวังเหม่ยฮวา รมว. กระทรวงเศรษฐการ หวงจื่อฟัง ประธานสภาพัฒนาการค้าระหว่างประเทศไต้หวัน ร่วมกันเปิดงานการจัดซื้อในไต้หวัน 2018 และพันธมิตรมุ่งใต้ใหม่

รองประธานาธิบดีกล่าวว่ากิจกรรมในปีนี้ย่างเข้าสู่ สมัยที่ 10 ได้เชิญผู้ประกอบการประเทศมุ่งใต้ใหม่เสนอขายสินค้าเป็นครั้งแรก และยังแบ่งรอบเจรจาการค้า เป็นกรุงไทเป และ นครเกาสง รวม 2 รอบ นับเป็นครั้งแรกที่ดำเนินการเช่นนี้ มีนักธุรกิจจาก 50 ประเทศ 200 กว่ารายมาไต้หวัน แสดงให้เห็นว่าไต้หวันมีมีศักยภาพโดดเด่นในเวทีโลก สินค้าและเทคโนโลยีของไต้หวัน มีความสำคัญในห่วงโซ่อุปทานของโลก

เนื่องจากเน้นประเทศมุ่งใต้ใหม่ 1 ใน 3 ของผู้จัดซื้อจึงมาจากเอเชียใต้ รองประธานาธิบดีเฉินเจี้ยนเหรินกล่าวขอบคุณ ผู้ประกอบการมุ่งใต้ใหม่ 60 ท่านที่ได้มาแนะนำสินค้าเด่น ด้านการเกษตร ของใช้ประจำวัน วัสดุก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เลือกซื้อสินค้ามากขึ้น และหวังว่าจะร่วมมือมีปฏิสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์กับประเทศต่างๆ ได้เรียนรู้ระหว่างกันเป็นพันธมิตรการค้าแนบแน่นมากขึ้น และส่งเสริม ไต้หวันกับประเทศมุ่งใต้ใหม่ ในการยกระดับ และพัฒนาดังนั้น ยินดีต้อนรับตัวแทนจากประเทศมุ่งใต้ใหม่

ด้าน หวงจื้อฟัง ประธานสภาพัฒนาการค้าฯ หวังว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเพิ่มมูลค่าการค้าได้ 10 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ