PChome รุกคืบตลาดอินเตอร์เน็ตช้อปปิ้งของไทย

552

กรมพัฒนาธุรกิจ กรุงไทเปดำเนินการสอดคล้องต่อนโยบายมุ่งใต้ครั้งใหม่ของรัฐบาล เล็งขยายตลาดอินเตอร์เน็ตช้อปปิ้งในประเทศไทย จับมือกับเว็บซ้อปปิ้งชื่อดังของไต้หวัน PChome จัดทำเว็บเพจ “ของดีไทเป” ผลักดันสินค้าไต้หวันเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศไทยถือเป็นตลาด อีคอมเมิร์ซสำคัญ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์กรการตลาด Statista ระบุว่า ในปี 2018  สัดส่วน อินเตอร์เน็ตช้อปปิ้งในไทยเท่ากับ 18% มูลค่าการค้า B2C เท่ากับ 3,540 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คาดว่าถึงปี 2022 มีสัดส่วน 20.7% มูลค่าสูงถึง 5,830 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราเพิ่มเฉลี่ยรายปี 13.2% แสดงให้เห็นว่า อินเตอร์เน็ตช้อปปิ้ง ของไทยกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ รัฐบาลไทยผลักดันแผน ไทยแลนด์ 4.0 เร่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลและอี-คอมเมิร์ซ ตลอดจนความแพร่หลายการใช้ สมาร์ทโฟนส่งผลให้เกิดกระแสการช้อปแบบออนไลน์

กรุงไทเปจึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการไต้หวันขยายตลาดอี-คอมเมิร์ส โดยในวันที่ 10 ได้จัดประชุมรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจับคู่ธุรกิจ มุ่งใต้ใหม่ 2018 หลินจงเจี๋ย (林崇傑) อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจกรุงไทเปกล่าวว่า กระทรวงเศรษฐการดำเนินโครงส่งเสริมอี-คอมเมิร์ส และได้จัดทำสถิติพบว่า อี-คอมเมิร์สในเขตเอเชียแปซิฟิคคิดเป็นสัดส่วน 60% ของทั่วโลก สำหรับอาเซียน 6 ประเทศ ตลาดผู้บริโภคที่อยู่ใกล้ไต้หวัน ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพและควรให้ความสำคัญอันดับแรก กรุงไทเปจึงร่วมมือกับ PChome Thai ซึ่งประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ตลาดไทยแล้ว ทำการจัดตั้ง เว็บเพจ “ของดีไทเป” เป็นการช่วยผู้ประกอบการไต้หวันรุกเข้าตลาดโดยสะดวก

 

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ