Most Read

APLICATIONS

ข้อตกลงด้านเศรษฐกิจไต้หวัน-ปารากวัยมีผล28ก.พ.นี้ ลดภาษีศุลกากรได้ปีละ 27 ล้าน

กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงเศรษฐการไต้หวันสาธารณรัฐจีนแถลงในวันที่27กุมภาพันธ์ ศกนี้ว่า ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไต้หวันกับปารากวัยจะเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลให้สินค้าไต้หวัน 19 รายการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ในขณะที่ไต้หวันให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่สินค้าจากปารากวัย 54 รายการ

HOT NEWS