Most Read

APLICATIONS

ไต้หวันส่งออกจักรยานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมากในปี 2017

สถิติการส่งออกจักรยานไต้หวันในปี 2017 ภายใต้การนำตลาดโดยบริษัท ไจเอ้นท์ และ เมอริด้า 2 ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตในไต้หวัน ส่งออกจักรยานไฟฟ้า รวม 181,000 คันเพิ่มขึ้นรายปี 37.48% ราคาส่งออกเฉลี่ย 1,365 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นรายปี 2.47 เปอร์เซ็นต์ การส่งออกรวมมูลค่า 247 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นรายปี 76.48 เปอร์เซ็นต์ การส่งออกจักรยานไฟฟ้าของไต้หวันเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณมูลค่าและราคาเฉลี่ย นับเป็นสถิติสูงสุดครั้งใหม่

HOT NEWS