TAITRA เชิญ GACC ร่วมงาน Taiwan Expo เพื่อประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไต้หวันในประเทศไทย

651

           สภาส่งเสริมการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) ยังคงมุ่งหน้าขยายตลาดตามแนวทางนโยบายมุ่งใต้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2561 จัดเป็นครั้งแรกของการจัดงาน Taiwan Expo ในประเทศไทย โดยวันนี้ (9 สิงหาคม) นายชิวฮุ่ยลี่ (邱揮立) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม TAITRA ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการอรุณสวัสดิ์ไต้หวันของสถานีวิทยุอาร์ทีไอว่า เมื่อปีที่แล้วทาง TAITRA ได้เดินทางไปจัดงาน Taiwan Expo ในหลายประเทศตามแนวทางนโยบายมุ่งใต้ แต่เมื่อประเมินจากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้การจัดงาน Taiwan Expo ในประเทศไทยครั้งแรกต้องมีขึ้นในปีนี้ อย่างไรก็ตามประเทศไทยถือว่ามีสภาพเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีตลาดการค้าค่อนข้างสมบูรณ์ จึงเป็นเป้าหมายสำคัญของไต้หวันในการขยายตลาด โดยการจัดงานครั้งนี้มีผู้ประกอบการกว่า 210 ราย เข้าร่วม ซึ่งถือว่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับการจัดงานในปีที่ผ่านมา

           นายชิวฮุยลี่กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้นอกเหนือจากจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพหลักของไต้หวันในด้านอุตสาหกรรมการผลิต, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีอัจฉริยะ และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังได้มีการเลือกไฮไลท์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดในประเทศไทยอย่างผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ส่งเสริมวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ทางการแพทย์มาร่วมจัดแสดงด้วย โดยเชิญสมาคมวัฒนธรรมจงหัว (THE GENERAL ASSOCIATION OF CHINESE CULTURE หรือ GACC) นำผลงานทางวัฒนธรรมของไต้หวันไปร่วมเผยแพร่ให้คนไทยได้เรียนรู้ เข้าใจ ถึงแนวความคิดและจิตวิญญานดั้งเดิมของไต้หวัน อย่างถ่องแท้มากขึ้น

TAITRA เชิญ GACC ร่วมงาน Taiwan Expo เพื่อประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไต้หวันในประเทศไทย

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยมนภรณ์ ไชยวุฒิ ทีมข่าวอาร์ทีไอ