ไต้หวันเร่งสปีดพลังงานสีเขียว บังคับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ 5400 แห่ง ต้องซื้อพลังงานไฟฟ้าสีเขียว

372
ไต้หวันเร่งสปีดพลังงานสีเขียว บังคับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ 5400 แห่ง ต้องซื้อพลังงานไฟฟ้าสีเขียว

            สภาบริหารไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ได้มีมติผ่านร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาพลังงานรีไซเคิล โดยจะบังคับให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ 5400 ราย ต้องซื้อพลังงานไฟฟ้าสีเขียวหรือพลังงานไฟฟ้ารีไซเคิล มิเช่นนั้นจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม โดยทั่วไปคาดว่า มีผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ทั่วไต้หวันที่ใช้ไฟฟ้า 800 กิโลวัตต์ขึ้นไป รวมกว่า 5400 ราย ซึ่งต้องปฏิบัติตามร่างแก้ไขกฎหมายฉบับนี้

            นายก่งหมิงซิน รมช. เศรษฐการไต้หวัน สาธารณรัฐจีน เปิดเผยว่า ระเบียบที่เกี่ยวข้องกระทรวงเศรษฐการจะเป็นผู้จัดทำขึ้น และจะเร่งดำเนินการวางกรอบให้เร็วที่สุด ส่วนเจ้าหน้าที่กรมการพลังงาน กระทรวงเศรษฐการ ไต้หวัน ระบุว่า บริษัทที่เกี่ยวข้องนอกจากจะใช้วิธีการจัดซื้อพลังงานไฟฟ้าสีเขียวหรือพลังงานรีไซเคิลแล้ว ยังอาจใช้วิธีการซื้อใบรับรองการใช้พลังงานสีเขียว โดยราคาจะเป็นไปตามกลไกตลาด ราคากลางจะอยู่ที่ประมาณ 1-2.2 เอ็นที/ยูนิต ปัจจุบันราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2.5 เอ็นที/ยูนิต โดยจะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 4.7 เอ็นที/ยูนิต ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 10% 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยกฤษณัย ไสยประภาสน์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ