รัฐบาลส่งเสริมกิจการขนาดกลางและย่อมเพิ่มเงินเดือนโดยการขยายเวลาให้สิทธิ์พิเศษทางภาษี

417
รัฐบาลส่งเสริมกิจการขนาดกลางและย่อมเพิ่มเงินเดือนโดยการขยายเวลาให้สิทธิ์พิเศษทางภาษี

         เพื่อส่งเสริมให้กิจการขนาดกลางและย่อมเพิ่มเงินเดือนให้พนักงาน สํานักงานธุรกิจขนาดกลางและย่อมกระทรวงเศรษฐการประกาศเรื่องการแก้ไขระเบียบการเพิ่มอัตราส่วนค่าเงินเดือนเพื่อคำนวนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับลดหย่อนภาษี สำหรับกิจการที่ปรับเงินเดือนให้พนักงาน จะขยายเวลาให้สิทธิ์พิเศษจาก 2 ปีเป็น 3 ปี และเปลี่ยนหลักเกณฑ์การพิจารณาภาวะเศรษฐกิจเพื่อการดำเนินมาตรการให้สิทธิ์พิเศษด้วย

         เพื่อแก้ไขปัญหาเงินเดือนต่ำ ปธน. ไช่อิงเหวิน และ นรม. ไล่ชิงเต๋อ ได้กล่าวหลายครั้ง เรียกร้องให้ผู้นำวงการธุรกิจ ตอบสนองนโยบายการเพิ่มเงินเดือน ปธน. ใช่กล่าวว่า ตั้งเป้าเงินเดือนขั้นต่ำปรับเพิ่มเป็น 30,000 เหรียญไต้หวัน อย่างไรก็ตาม เซิ่นหลงจิน (沈榮津) รมว. กระทรวงเศรษฐการเห็นว่า สำหรับกิจการ SMEs เห็นว่าตัวเลขนี้บรรลุเป้าค่อนข้างยาก

ชอบกดไลด์ ใช่กดแชร์

แปลและเรียบเรียงโดยแสงชัย กิตติภูมิวงศ์ ทีมข่าวอาร์ทีไอ